Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Cyberbezpieczeństwo uczelni wojskowej : aspekt prawny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Military university cybersecurity : legal aspect

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Systemy informatyczne
  • Szkoły wojskowe
  • Szkoły wyższe
Streszczenie

PL W artykule autor przedstawił otoczenie prawne w postaci ustaw dotyczących prawa w zakresie telekomunikacji, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Scharakteryzował szczegółowe wytyczne w postaci decyzji w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej. Przedstawił obowiązujące dokumenty doktrynalne w zakresie operacji w cyberprzestrzeni, systemów łączności i informatyki, systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Główny problem badawczy autor wyartykułował w postaci pytania: do którego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego uczelnia wojskowa powinna zgłaszać incydenty krytyczne zaistniałe w systemie teleinformatycznym, którego sama jest organizatorem? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie autor przedstawił przeznaczenie systemów teleinformatycznych eksploatowanych na potrzeby działalności bieżącej uczelni wojskowych oraz systemów teleinformatycznych budowanych doraźnie w zabezpieczenia szkoleń i ćwiczeń. W podsumowaniu przedstawił różną drogę postępowania w przypadku zgłaszania incydentów krytycznych do Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w zależności od przeznaczenia systemu teleinformatycznego.

Strony (od-do)

509 - 527

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Książka

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0