Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberbezpieczeństwo uczelni wojskowej : aspekt prawny

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Military university cybersecurity : legal aspect

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Systemy informatyczne
  • Szkoły wojskowe
  • Szkoły wyższe
Abstract

PL W artykule autor przedstawił otoczenie prawne w postaci ustaw dotyczących prawa w zakresie telekomunikacji, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Scharakteryzował szczegółowe wytyczne w postaci decyzji w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej. Przedstawił obowiązujące dokumenty doktrynalne w zakresie operacji w cyberprzestrzeni, systemów łączności i informatyki, systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Główny problem badawczy autor wyartykułował w postaci pytania: do którego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego uczelnia wojskowa powinna zgłaszać incydenty krytyczne zaistniałe w systemie teleinformatycznym, którego sama jest organizatorem? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie autor przedstawił przeznaczenie systemów teleinformatycznych eksploatowanych na potrzeby działalności bieżącej uczelni wojskowych oraz systemów teleinformatycznych budowanych doraźnie w zabezpieczenia szkoleń i ćwiczeń. W podsumowaniu przedstawił różną drogę postępowania w przypadku zgłaszania incydentów krytycznych do Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w zależności od przeznaczenia systemu teleinformatycznego.

Pages (from - to)

509 - 527

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Book

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0