Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Sieć 5G i specyfika związanych z nią cyberzagrożeń

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] 1 Baza Lotnictwa Transportowego | [ S ] student

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • 5G (technologia mobilna)
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci telekomunikacyjnej piątej generacji 5G. Niski poziom świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni, brak zrozumienia problemu cyberbezpieczeństwa, a także nieznajomość standardu sieci telekomunikacyjnej 5G widoczne są wśród wielu osób. Zainteresowanie tym tematem wynika w głównej mierze z niskiego poziomu publicznej dyskusji w Polsce nad tematem cyberbezpieczeństwa oraz sieci 5G, a także deficytu publikacji podnoszących temat cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci 5G. O ile terminy cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo są stosunkowo szeroko opisane w polskojęzycznych publikacjach, o tyle szczegóły dotyczące standardu sieci piątej generacji z reguły wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Stopniowo po- stępująca implementacja sieci nowej generacji wymusza wzrost świadomości cyberzagrożeń wynikających ze spuścizny po starszych generacjach, ale również analizę architektury sieci 5G i jej wrażliwych elementów.

Strony (od-do)

331 - 371

Książka

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0