Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Sieć 5G i specyfika związanych z nią cyberzagrożeń

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] 1 Baza Lotnictwa Transportowego | [ S ] student

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • 5G (technologia mobilna)
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci telekomunikacyjnej piątej generacji 5G. Niski poziom świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni, brak zrozumienia problemu cyberbezpieczeństwa, a także nieznajomość standardu sieci telekomunikacyjnej 5G widoczne są wśród wielu osób. Zainteresowanie tym tematem wynika w głównej mierze z niskiego poziomu publicznej dyskusji w Polsce nad tematem cyberbezpieczeństwa oraz sieci 5G, a także deficytu publikacji podnoszących temat cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci 5G. O ile terminy cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo są stosunkowo szeroko opisane w polskojęzycznych publikacjach, o tyle szczegóły dotyczące standardu sieci piątej generacji z reguły wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Stopniowo po- stępująca implementacja sieci nowej generacji wymusza wzrost świadomości cyberzagrożeń wynikających ze spuścizny po starszych generacjach, ale również analizę architektury sieci 5G i jej wrażliwych elementów.

Pages (from - to)

331 - 371

Book

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Points of MNiSW / chapter

20.0