Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Sieć 5G i specyfika związanych z nią cyberzagrożeń

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] 1 Baza Lotnictwa Transportowego | [ S ] student

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • 5G (technologia mobilna)
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci telekomunikacyjnej piątej generacji 5G. Niski poziom świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni, brak zrozumienia problemu cyberbezpieczeństwa, a także nieznajomość standardu sieci telekomunikacyjnej 5G widoczne są wśród wielu osób. Zainteresowanie tym tematem wynika w głównej mierze z niskiego poziomu publicznej dyskusji w Polsce nad tematem cyberbezpieczeństwa oraz sieci 5G, a także deficytu publikacji podnoszących temat cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci 5G. O ile terminy cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo są stosunkowo szeroko opisane w polskojęzycznych publikacjach, o tyle szczegóły dotyczące standardu sieci piątej generacji z reguły wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Stopniowo po- stępująca implementacja sieci nowej generacji wymusza wzrost świadomości cyberzagrożeń wynikających ze spuścizny po starszych generacjach, ale również analizę architektury sieci 5G i jej wrażliwych elementów.

Pages (from - to)

331 - 371

Book

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Ministry points / chapter

20.0