Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Application of Text Mining in the Analysis of Relations between Military Units and Local Government Units

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2020 | Tom: Volume XXIII | Numer: Issue 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Jednostki wojskowe
 • Samorząd terytorialny
 • Społeczności lokalne
 • Wojsko
 • Współdziałanie
EN
 • Military units
 • Local government
 • Development challenges
 • Text mining
Streszczenie

EN Purpose: The aim of this article is to determine how the local governments of medium-sized cities see a military unit located on their territory in the context of its participation in social and economic processes. Design/Methodology/Approach: The article presents the results of a research carried out using the diagnostic survey method, utilising the interview technique. For the analysis of the collected material and presentation of the results, the methods of Text mining as well as R v.3.6.1 program and RStudio editor were used. Findings: The use of text mining for the analysis of links between military units and local government units allowed to deepen the knowledge on the significance given by local government representatives to the presence of the army and its impact on socio-economic processes in specific territorial units. Practical Implications: The results of the research can be used in designing local development strategies and creating conditions for local agents to work together for development. In addition, they can be used to better understand the links between local governments and military units, by decision makers at the central level. Originality/Value: The results of the research indicate the possibility of using text mining for the analysis of complex links identified between entities on the territory of communes. Text mining allows to combine a qualitative and quantitative approach, in the context of identifying the impact of individual entities on the development of the commune and creating meanings in the process of interaction between entities located on its territory.

Strony (od-do)

430 - 447

DOI

10.35808/ersj/1692

URL

https://www.ersj.eu/journal/1692

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0