Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Henryk Wojtaszek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

h.wojtaszek@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-645

ORCID

0000-0002-3082-1219

ResearcherID

AAD-3824-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (15)

Książki (2)