Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: European Research Studies Journal

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Punktacja MNiSW

100,0