Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

93

Keywords
PL
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Wojsko
  • Polska
Chapters
Wprowadzenie (p. 4-7)
Otoczenie dalsze Sił Zbrojnych RP (p. 8-28)
Rynek pracy (p. 16-22)
Zmiany w otoczeniu bliższym Sił Zbrojnych RP (p. 29-47)
Zwolnienia pracowników- aspekty teoretyczne i prawne (p. 48-66)
Zwolnienia żołnierzy w latach 2001-2015 (p. 67-83)