Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

93

Keywords
PL
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Wojsko
  • Polska
Chapters
Wprowadzenie (p. 4-7)
Otoczenie dalsze Sił Zbrojnych RP (p. 8-28)
Rynek pracy (p. 16-22)
Zmiany w otoczeniu bliższym Sił Zbrojnych RP (p. 29-47)
Zwolnienia pracowników- aspekty teoretyczne i prawne (p. 48-66)
Zwolnienia żołnierzy w latach 2001-2015 (p. 67-83)