Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wprowadzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Rekonwersja w wojsku
  • Transformacja ustrojowa
  • Siły Zbrojne
  • Rynek pracy
  • Zatrudnienie
  • Żołnierze służby zawodowej
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

4 - 7

Book

Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0

License type

other