Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zwolnienia pracowników- aspekty teoretyczne i prawne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Wojsko
  • Polska
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

48 - 66

Książka

Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0