Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zwolnienia żołnierzy w latach 2001-2015

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Wojsko
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

67 - 83

Book

Zwalnianie personelu sił zbrojnych w świetle zmian w ich otoczeniu : praca naukowo-badawcza : II.2.24.1.0