Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Słowa kluczowe
PL
  • Nato
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Rozdziały
Siły Zbrojne RP w narodowym systemie zarządzania kryzysowego (s. 9-27)
Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego : (sprawozdanie z badań) (s. 28-44)
Potrzeby i możliwości wsparcia wojskowego organów władzy oraz społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych (s. 45-50)
Strukturalny aspekt systemu zarządzania kryzysowego w SZ RP (s. 50-59)
Aktualne rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej (s. 59-66)
Możliwości zmian zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej (s. 66-76)
Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej (s. 76-87)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne