Processing may take a few seconds...

Book


Title

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Keywords
PL
  • Nato
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Chapters
Siły Zbrojne RP w narodowym systemie zarządzania kryzysowego (p. 9-27)
Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego : (sprawozdanie z badań) (p. 28-44)
Potrzeby i możliwości wsparcia wojskowego organów władzy oraz społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych (p. 45-50)
Strukturalny aspekt systemu zarządzania kryzysowego w SZ RP (p. 50-59)
Aktualne rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej (p. 59-66)
Możliwości zmian zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej (p. 66-76)
Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej (p. 76-87)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other