Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Siły Zbrojne RP w narodowym systemie zarządzania kryzysowego

Autorzy

| [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

9 - 27

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000214

Książka

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne