Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego : (sprawozdanie z badań)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Siły zbrojne
  • Zagrożenia militarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

28 - 44

Book

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza