Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej

Authors

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

76 - 87

Book

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza