Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej

Authors

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

76 - 87

Book

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza