Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Organizacja zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej

Autorzy

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

76 - 87

Książka

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza