Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Strukturalny aspekt systemu zarządzania kryzysowego w SZ RP

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Siły zbrojne
  • Sytuacje kryzysowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

50 - 59

Book

System zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych : praca naukowo-badawcza

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej