Processing may take a few seconds...

Book


Title

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

220

ISBN

9788375236842

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052565582605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Administracja%20porządku%20publicznego%20i%20bezpieczeństwo%20społeczności%20lokalnych&offset=0

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Policja
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Obligatory copy

yes

Chapters
Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa na terenie województwa (p. 17-30)
Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego (p. 31-38)
Współdziałanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane aspekty (p. 52-73)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0