Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

220

ISBN

9788375236842

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Policja
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa na terenie województwa (s. 17-30)
Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego (s. 31-38)
Współdziałanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane aspekty (s. 52-73)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0