Processing may take a few seconds...

Book

Title

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

220

ISBN

9788375236842

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Policja
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Obligatory copy

yes

Chapters
Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa na terenie województwa (p. 17-30)
Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego (p. 31-38)
Współdziałanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane aspekty (p. 52-73)
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20