Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

31 - 38

Book

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Points of MNiSW / chapter

20.0