Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Klaudia Stachowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

k.stachowiak@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-0389-7437

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (3)

Książki (1)