Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Polityka energetyczna
  • Polityka międzynarodowa
  • Polska
  • Rosja
  • Surowce
Pages (from - to)

199 - 212

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 210-212

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

Points of MNiSW / chapter

20.0