Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Współdziałanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Wojsko
Pages (from - to)

52 - 73

Book

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Points of MNiSW / chapter

20