Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa na terenie województwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

17 - 30

Book

Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Points of MNiSW / chapter

20