Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

202

ISBN

9788375236705

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052557105605066&context=L&lang=pl

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Sztuka wojenna
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Polska
Chapters
Wojska lądowe i wojska obrony terytorialnej we wspólnym środowisku działań : wyzwania i perspektywy (p. 9-24)
Taktyka działań "zielonych ludzików" asumptem do powstania wojsk obrony terytorialnej (p. 39-50)
Potencjał wojsk lądowych SZ RP a konieczność tworzenia wojsk obrony terytorialnej (p. 51-70)
Współczesne zagrożenia militarne a obszary wspólnych działań wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej (p. 71-104)
Zasadnicze problemy synchronizacji działań wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej (p. 116-132)
Integracja działań wojsk specjalnych z wojskami obrony terytorialnej (p. 133-146)
Współdziałanie WLąd i WOT w ramach prowadzenia działań bojowych na poziomie taktycznym : obszar wsparcia systemu dowodzenia, łączności i informatyki : wybrane aspekty (p. 147-158)
Działania wojsk obrony terytorialnej w sytuacjach kryzysowych (p. 159-167)
Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej w czasie pokoju (p. 168-181)
Kształcenie kadr oficerskich na potrzeby terytorialnej służby wojskowej (p. 182-191)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0