Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojska lądowe i wojska obrony terytorialnej we wspólnym środowisku działań : wyzwania i perspektywy

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Taktyka
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

9 - 24

Book

Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20