Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współdziałanie WLąd i WOT w ramach prowadzenia działań bojowych na poziomie taktycznym : obszar wsparcia systemu dowodzenia, łączności i informatyki : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

PL Współdziałanie wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w ramach prowadzenia działań bojowych na poziomie taktycznym : obszar wsparcia systemu dowodzenia, łączności i informatyki : wybrane aspekty

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Informatyka
  • Łączność wojskowa
  • Polska
  • Taktyka
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

147 - 158

Book

Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0