Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne zagrożenia militarne a obszary wspólnych działań wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Taktyka
  • Wojna hybrydowa
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

71 - 104

Book

Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0