Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształcenie kadr oficerskich na potrzeby terytorialnej służby wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Oficerowie
  • Terytorialna służba wojskowa
Pages (from - to)

182 - 191

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052567210505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Kszta%C5%82cenie%20kadr%20oficerskich

Book

Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0