Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Remigiusz Lewandowski

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

r.lewandowski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-7353-9742

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (3)