Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wizerunek twarzy w identyfikacji i weryfikacji tożsamości

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (705)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Biometria
  • Identyfikacja biometryczna
  • Identyfikacja osób
  • Polska
  • Przetwarzanie obrazów
  • Rozpoznawanie twarzy (informatyka)
Abstract

PL Identyfikatory naturalne są najstarszym i zarazem najdynamiczniej rozwijanym środkiem weryfikacji tożsamości człowieka. Rozwój ten dotyczy zwłaszcza zaawansowanych technik biometrycznych z elementami sztucznej inteligencji. W artykule zostały przedstawione – na tle innych środków identyfikacji człowieka – podstawowe zasady weryfikacji tożsamości na podstawie wizerunku twarzy.

EN Natural means of identification are the oldest and most dynamically developed ways of verifying human identity. Their development concerns in particular advanced biometric techniques with elements of artificial intelligence. This article presents – against the background of other means of human identification – the basic principles used to verify identity based on the image of the face.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

31 - 44

DOI

10.5604/01.3001.0015.3437

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=222767

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 43-44.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Release date

2021

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0