Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo banknotów

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Opracowania przeze mnie monografia jest pierwszą tego rodzaju pozycją książkową na polskim rynku wydawniczym. Na rynkach zagranicznych tego rodzaju publikacje także stanowią rzadkość z uwagi na szczególnie trudny charakter zagadnienia oraz niewielką liczbę badaczy łączących w sobie kompetencje teoretyczne i praktyczne zarazem. Z tych względów jest to pozycja bardzo cenna z naukowego punktu widzenia. Szczególnym walorem książki jest ponadto jej multidyscyplinarność. Nie ogranicza się ona bowiem wyłącznie do analizy stosowanych w banknotach zabezpieczeń przed fałszerstwami, ale podnosi również istotne kwestie związane z fałszowaniem banknotów i skalą tego zjawiska w Polsce oraz na świecie, wpływem bezpieczeństwa banknotów na bezpieczeństwo systemu płatniczego i szerzej – na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, regulacjami prawnymi dotyczącymi omawianego zagadnienia, w tym ich mankamentami, strategicznymi wyzwaniami wytwórców banknotów, wynikającymi z postępu technologicznego oraz tendencji na rynkach kapitałowych. Ponadto, w pracy przedstawiono autorskie propozycje nowych zabezpieczeń implementowanych w banknotach, w tym również elementy elektroniczno-informatyczne, mogące stanowić podstawę budowy nowego modelu bezpieczeństwa pieniądza.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

05.11.2021

Number of pages

199

ISBN

978-83-7523-997-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21003279

Keywords
PL
  • Banknoty
  • Bezpieczeństwo
  • Prawo
Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 187-194.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0