Processing may take a few seconds...

Article


Title

Strategiczne wyzwania dla wytwórców banknotów i dokumentów w kontekście bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Strategic challenges for banknotes and documents producers in terms of state security

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Journal year: 2020 | Journal number: nr 23 (12)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo eknomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Pieniądz
EN
  • Economic security of the state
  • Public security
Abstract

PL W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed producentami dokumentów publicznych i banknotów jako podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Omówiono wpływ tego rodzaju przedsiębiorstw na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz bezpieczeństwo publiczne. Zidentyfikowano i omówiono strategiczne wyzwania branży security printing wynikające ze współczesnego rozwoju technologicznego. Skupiono się szczególnie na trzech obszarach: włączania się nowych podmiotów w środek istniejących technologicznych łańcuchów wartości producentów security printing; dołączania nowych, zewnętrznych ogniw łańcuchów wartości security printing, znajdujących się poza władztwem producentów dokumentów, a także budowie alternatywnych lub komplementarnych produktów i usług wobec klasycznej oferty security printing. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że długoterminowa obecność na rynku wytwórców banknotów i dokumentów publicznych oraz ich rozwój wymagają od nich działań dostosowujących aktywność produkcyjną i badawczo-rozwojową do strategicznych tendencji zidentyfikowanych w niniejszym artykule.

EN The article presents the strategic challenges for public documents and banknotes producers - economic entities of significant importance for national security. The article discusses the impact of this type of enterprises on the economic security of the state and public safety. Strategic challenges of the security printing industry resulting from modern technological development have been identified and discussed. In particular, the focus was put on three areas: integrating new entities into existing technological value chains of security printing manufacturers by new firms; joining new, external chain links of the security printing value which are out of control of the security printing manufacturers; building alternative or complementary products and services to the classic security printing offer. The conducted analyses lead to the conclusion that the long-term market presence and development of banknotes and public documents producers require them to adapt production, research and development activities to the strategic trends identified herein.

Pages (from - to)

176 - 194

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-3e55f2ae-aa96-4609-b6c1-c15ab5e75b2b

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawych na stronach 191-193. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Release date

2020

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0