Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Additional title

EN Internal Security Review

Journal unique ID

1001704

Publisher name

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Editorship

Editor's office addres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Nadwiślańczyków 2, 05-462 Wiązowna, Polska Email address: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2080-1335

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html

Comments

Periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z szeroko pojmowaną ochroną bezpieczeństwa państwa. Pismo stara się przedstawić jak najpełniejszy obraz problematyki z uwzględnieniem różnorodności opinii oraz sposobów podejścia do poruszanych zagadnień. Indeksowany bazach: Index Copernicus Journal Master List oraz w Central European Journal for Social Science and Humanities (CEJSH). Wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie papierowe.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 5.0 ---
  • 2020 5.0 ---
  • 2021 5.0 ---