Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Aleksandra Kaczmarek, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (4)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Combat Stress of land forces soldiers / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5
 • 2.
  Stres w aspekcie zarządzania kryzysowego / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego / red. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2018 - p. 259-272

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Czynniki determinujące stres u funkcjonariuszy policji / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 113-130

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Stress at work : economic and social costs / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2016" (14th-15th October, 2016). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2017 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5