Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Tomasz Paweł Całkowski, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Istota systemu rażenia w operacji / Tomasz Całkowski (WW) // W: System rażenia w operacji połączonej / red. Tomasz Całkowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 9-63

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Kontrola w aspekcie realizacji zadania wsparcia ogniowego / Tomasz Całkowski (WW) // W: Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym : uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne / red. Dariusz Szkołuda (WW), Marek Strzoda (WW) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 157-178

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Identyfikacja zdolności operacyjnych do realizacji połączonego wsparcia ogniowego / Tomasz Całkowski (WW) // W: Zdolności WRiA do realizacji zadań w ramach połączonego wsparcia ogniowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.3.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 28-42

  Chapter of research work
 • 4.
  Istota połączonego wsparcia ogniowego / Tomasz Paweł Całkowski (WW) // W: Zdolności WRiA do realizacji zadań w ramach połączonego wsparcia ogniowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.3.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-27

  Chapter of research work
 • 5.
  Planowanie bliskiego ognia wspierającego / Tomasz Paweł Całkowski (WW) // W: Zdolności sensorów WRiA do realizacji zadań w bliskim ogniu wspierającym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.20.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 20-33

  Chapter of research work
 • 6.
  Rola bliskiego ognia wspierającego we wsparciu ogniowym / Tomasz Paweł Całkowski (WW) // W: Zdolności sensorów WRiA do realizacji zadań w bliskim ogniu wspierającym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.20.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-19

  Chapter of research work
 • 7.
  Wstęp / Tomasz Paweł Całkowski (WW) // W: Zdolności sensorów WRiA do realizacji zadań w bliskim ogniu wspierającym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.20.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 5-8

  Introduction / preface
 • 8.
  Wymagania rozpoznania na potrzeby bliskiego ognia wspierającego / Tomasz Paweł Całkowski (WW) // W: Zdolności sensorów WRiA do realizacji zadań w bliskim ogniu wspierającym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.20.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 34-53

  Chapter of research work
 • 9.
  Kierunki zmian w taktyce działania wojsk rakietowych i artylerii / Tomasz Całkowski (WW) // W: Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 383-403

  Chapter in monograph
 • 10.
  Rozpoznanie targetingu na taktycznych szczeblach dowodzenia wojsk lądowych / Tomasz Całkowski (WW) // W: System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2, Rozpoznanie specjalistyczne / red. Jarosław Wiśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 161-189

  Chapter in monograph