Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Identyfikacja zdolności operacyjnych do realizacji połączonego wsparcia ogniowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Potencjał bojowy
  • Wojska rakietowe i artyleria
  • Wsparcie ogniowe
  • Zdolność bojowa
EN
  • Field artillery
  • Fire support
Strony (od-do)

28 - 42

Książka

Zdolności WRiA do realizacji zadań w ramach połączonego wsparcia ogniowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.3.1.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej