Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Izabella Tymińska, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (6)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 367 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Sankcje karne skarbowe wynikające z przepisów prawa celnego / Izabella Tymińska (WZiD) // W: Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 334-348

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Specyfika obrotu towarami strategicznymi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Izabella Tymińska (WZiD) // W: Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku / red. Izabella Tymińska (WZiD), Jacek Kurowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 308-317

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Specyfika obrotu z krajami trzecimi organizmami genetycznie zmodyfikowanymi / Izabella Tymińska (WZiD) // W: Zarządzanie eksportem i importem. Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą - wybrane zagadnienia. / red. Małgorzata Chackiewicz, Mirosław Mrówka, Jarosław Wąsiński - Wrocław, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2017 - p. 53-80

  Chapter in monograph 5
 • 5.
  Bezpieczeństwo międzynarodowego przepływu towarów w Unii Europejskiej / Izabella Tymińska (WZiD) // W: Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016 - p. 59-80

 • 6.
  Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów / Izabella Tymińska (WZiD) / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2016 - 308 s.