Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo międzynarodowego przepływu towarów w Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

59 - 80

Book

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności