Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo międzynarodowego przepływu towarów w Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

59 - 80

Książka

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności