Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2016

Liczba stron

234

ISBN

978-83-64541-19-3

Rozdziały