Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Date of publication

2016

Number of pages

234

ISBN

978-83-64541-19-3

Chapters