Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Artur Piotr Staniec, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (8)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Rebelia jako forma działań nieregularnych / Artur Staniec (WW) // W: Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki / red. Krystian Paweł Frącik (WW), Mariusz Fryc, Dariusz Szkołuda (WW) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 135-156

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Kontrola działań na poziomie [strategiczno-operacyjnym] / Artur Staniec (WW) // W: Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 81-91

  Chapter of research work
 • 3.
  Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza] / Krystian Paweł Frącik (WW), Artur Staniec (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 165 s.

  Research work
 • 4.
  Podstawy organizacji planowania i dowodzenia w operacji pokojowej / Artur Staniec (WW) // W: Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 15-37

  Chapter of research work
 • 5.
  Poziomy dowodzenia i podział strefy działań Sił Zbrojnych RP / Artur Staniec (WW) // W: Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 57-80

  Chapter of research work
 • 6.
  Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] / Przemysław Paździorek (WW), Artur Staniec (WW), Marek Gryga (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Research work
 • 7.
  Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe determinantami nowych kategorii zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa / Artur Staniec (WW) // W: Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Krystian Paweł Frącik (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 121-146

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Zintegrowany Proces Planowania Operacji Pokojowej / Artur Staniec (WW) // W: Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 38-79

  Chapter of research work