Processing may take a few seconds...

Book

Title

Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza]

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Additional title

PL Nr tematu badawczego II.2.18.9.0

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

165

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000185

Keywords
PL
  • Obszar odpowiedzialności
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola w wojsku
  • System wspomagania dowodzenia
Chapters
Metodologiczne podstawy badań : przedmiot i cel badań (p. 11-21)
Kontrola jako funkcja dowodzenia w uwarunkowaniach współczesnych (p. 23-56)
Poziomy dowodzenia i podział strefy działań Sił Zbrojnych RP (p. 57-80)
Kontrola działań na poziomie [strategiczno-operacyjnym] (p. 81-91)
Kontrola działań na poziomie taktycznym (p. 91-106)
Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia w realizacji kontroli działań (p. 107-142)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other