Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kontrola jako funkcja dowodzenia w uwarunkowaniach współczesnych

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kontrola w wojsku
  • Systemy wspomagania dowodzenia
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

23 - 56

Book

Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza]

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other