Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Poziomy dowodzenia i podział strefy działań Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Obszar odpowiedzialności
  • Siły Zbrojne
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

57 - 80

Book

Kontrola działań w obszarze działań SZ RP : [praca naukowo-badawcza]

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other