Processing may take a few seconds...

Book


Title

Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ]

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

133

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000417&view=2

Keywords
PL
  • Operacje pokojowe
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Siły Zbrojne
  • Polska
Chapters
Założenia metodologiczne (p. 11-14)
Podstawy organizacji planowania i dowodzenia w operacji pokojowej (p. 15-37)
Zintegrowany Proces Planowania Operacji Pokojowej (p. 38-79)
Przypadek Liberii (p. 80-114)
Wnioski z planowania i przebiegu operacji (p. 115-127)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other