Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenia metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Siły Zbrojne
  • Metodologia
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

11 - 14

Book

Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ]

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other