Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia porusza tematykę różnych przejawów bezpieczeństwa i jego zagrożeń w płaszczyźnie społecznej. Omawiane zagadnienia dotyczą zarówno elementów socjosfery w przestrzeni cyber, jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w realnym funkcjonowaniu. Podkreśla się tu znaczenie czynnika ludzkiego m. in. w procesie negocjacji, funkcjonowania w sytuacjach krytycznych czy podczas wykorzystywania zaangażowania jako narzędzia budowania relacji w środowisku cywilno-wojskowym. O bezpieczeństwie nie można mówić tylko przez pryzmat indywidualnego przeświadczenia bądź tez wyizolowanych uwarunkowań zewnętrznych. Te dwie sfery, subiektywna i obiektywna, sprzęgają się ze sobą, tworząc właściwą płaszczyznę kształtowania bezpieczeństwa.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

26.05.2022

Date of publication

2022

Number of pages

265

ISBN

978-83-8263-201-9

eISBN

978-83-8263-204-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912694245005606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Spo%C5%82ecze%C5%84stwo%20jako%20uczestnik%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Cyberbezpieczeństwo
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.

Chapters
Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych (p. 24-44)
Zaangażowanie jako narzędzie budowania relacji cywilno-wojskowych (p. 143-168)
Elementy bezpieczeństwa personalnego na przykładzie badanej organizacji. Cz. 1 (p. 244-265)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0