Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Ochrona danych osobowych
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Strategia bezpieczeństwa
Abstract

PL W opracowaniu przedstawiono cyberbezpieczeństwo jako obszar bezpieczeństwa, którego znaczenie z racji postępu technologicznego systematycznie wzrasta. Cyberbezpieczeństwo w ogóle, a bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni w szczególności, jest obecnie jednym z największych wyzwań dla wszystkich ich administratorów. Stworzenie dobrej i efektywnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga zaangażowania wielu zasobów : technologicznych, kadrowych, a przede wszystkim finansowych. Wydaje się, że w warunkach polskich nie dostrzega się znaczenia właściwej polityki zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji. Wiele podmiotów (instytucji, przedsiębiorców) podchodzi do tej kwestii zbyt formalnie, co może wynikać z niskiej świadomości oraz sporych nakładów finansowych.

Date of online publication

30.05.2022

Pages (from - to)

24 - 44

Comments

Bibliografia, akty prawne na stronach 42-44.

Book

Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0