Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zaangażowanie jako narzędzie budowania relacji cywilno-wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kompetencje przywódcze
  • Komunikacja strategiczna
  • Operacje informacyjne
  • Przywództwo
  • Relacje międzyludzkie
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Abstract

PL Zaangażowanie kluczowych przywódców jest ważną techniką w zestawie narzędzi komunikacyjnych dowódcy jednostki ze względu na możliwości, jakie posiadają, aby ograniczyć lub zminimalizować konflikt zbrojny. Było to szczególnie widoczne podczas operacji prowadzonej przez polskich żołnierzy w Republice Iraku i Islamskiej Republice Afganistanu. Aby można mówić o skutecznym zaangażowaniu i wpływaniu, należało budować relacje z przywódcami zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi lokalnej społeczności. Proces ten wymagał czasu oraz zrozumienia kontekstu kulturowego, poznania wzorców zachowań i metod komunikacji, słabych i silnych stron, motywacji, stref wpływów, których znajomość jest niezbędna w każdej strategii komunikacyjnej. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, czym jest zaangażowanie kluczowych przywódców i poznanie podstaw, bez których trudno będzie osiągnąć zakładane efekty i cele. W tekście w pierwszej kolejności wyjaśniono pojęcie "przywódca" oraz to, jak należy rozumieć zaangażowanie. W dalszej części przedstawiono zasady, jakim powinno podlegać każde zaangażowanie oraz przebieg procesu planowania zaangażowania. Ponadto zaprezentowano metodologię analizy obiektów oddziaływania oraz wskazano narzędzia możliwe do zastosowania w celu osiągnięcia efektywnego zaangażowania.

Date of online publication

30.05.2022

Pages (from - to)

143 - 168

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 167-168.

Book

Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0