Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Elementy bezpieczeństwa personalnego na przykładzie badanej organizacji. Cz. 1

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Kapitał ludzki
  • Organizacja
  • Wizerunek przedsiębiorstwa
Abstract

PL Prezentowany materiał jest elementem projektu badawczego "Znaczenie bezpieczeństwa personalnego we współczesnej organizacji", w którym analizie poddano funkcjonowanie wybranych organizacji zhierarchizowanych sektora bezpieczeństwa narodowego. Dla potrzeb niniejszego opracowania przedstawiono fragment badań dotyczący wybranej jednostki resortu obrony narodowej. Badania dotyczą przejawów bezpieczeństwa personalnego w wybranej organizacji i przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą badawczą określoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie prowadzenia badań społecznych. Uzyskane wyniki analizowano poprzez znaczenie koncepcji budowania wizerunku pracodawcy w odniesieniu do środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji.

Date of online publication

30.05.2022

Pages (from - to)

244 - 265

Book

Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0