Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Innovation in the Production Process: Conditions in Line with the Production Schedule

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Szczeciński | [ 3 ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | [ 4 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 5 ] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: issue 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Innovation
  • Production
  • Evaluation
  • Production system
  • Management.
PL
  • Innowacje
  • Produkcja
  • Produktywność (ekonomia)
  • Zarządzanie
Streszczenie

EN Purpose: Efficient implementation of the production process is important nowadays. The form of production is important from the point of view of meeting the conditions in which operations are assigned to individual positions in accordance with the production process, based on the schedule of a given production. Approach/Methodology/Design: The literature on production processes was reviewed according to manufacturing techniques. The conditions of production feasibility were verified, together with the verification of the matching of employees and the degree of use of working time. The following formulas were used to achieve the above objective, production programme of final products, cooperation products, production of spare parts, repeatability of parts in the product, shortage rate and number of assortments of finished products. Findings: The combination of the above-mentioned elements at the same time makes it possible to identify innovations, as so far no one has analyzed this issue in a simultaneous manner. Immediate solutions are indicated. Practical Implications: In the literature on the subject no one has assumed all these activities at once. There was also no numerical connection in this area. Originality/Value: The originality is given by the timing of the links between the individual process steps, which allows it to be considered innovative

Data udostępnienia online

20.03.2021

Strony (od-do)

536 - 547

DOI

10.35808/ersj/2141

URL

https://www.ersj.eu/journal/2141

Uwagi

Bibliografia str. 547, obliczenia, tabele; JEL classification: O30, R38, G32, M11

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0