Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Diversity of Factors Determining Employee Satisfaction as an Area of CSR Activity in Companies of Different Scale

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Częstochowska | [ 2 ] Wyzsza Szkoła Humanitas w Sosnowcu | [ 3 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 4 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 5 ] Uniwersytet Szczeciński | [ 6 ] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: issue 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • CSR
  • Human resources
  • Job satisfaction
  • Small and medium enterprises
PL
  • Kapitał ludzki
  • Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • Satysfakcja zawodowa
Streszczenie

EN Purpose:The main aim of the study was to determine the level of employee satisfaction with work in relation to the size of the organization. Particular attention was paid to the SME sector, which is a dominant and highly diversified group of entities on the market. Approach/Methodology/Design:High levels of worker satisfaction translate into high commitment, loyalty, long-term employment,and low worker absenteeism. The analysis and conclusions were based on a fragment of own research conducted among employees of Polish enterprises. Findings:Problems related to shortage and rotation of employees are particularly visible on the Polish labour market -only 17% plan to stay with their employer until the end of their career.PracticalImplications:The main findings indicate that the level of satisfaction with the work of Polish employees is quite low, however, in the case of employees of large organizationsit is higher than that of employees of companies from the SME sector. Differentiated evaluations of particular factors determining job satisfaction are also visible within micro, small and medium enterprises.Originality/Value:The originality results from the organizational research conducted on the survey questionnaire on Polish enterprises and the extensive review of national and international literature.

Data udostępnienia online

20.05.2021

Strony (od-do)

507 - 522

DOI

10.35808/ersj/2139

URL

https://www.ersj.eu/journal/2139

Uwagi

Bibliografia, netografia na str. 517-522, ilustracje i tabele; JEL classification : O15, P13, J28

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0