Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The system of defence education system for Polish youth after 1989 and its transformations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Journal of Security and Sustainability Issues

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Military training
 • National security
 • Uniformed classes
 • Poland
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Innowacje pedagogiczne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Kształcenie
 • Metody nauczania
 • Nauczanie
 • Polska
 • Program nauczania
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Przysposobienie wojskowe
 • Szkolenie wojskowe
 • Szkoły średnie
Streszczenie

EN The objective of this article is to describe the system of defence education for Polish youth after 1989 and its transformations. The article indicates that in Polish primary and secondary schools today, the subject of security education is taught, and in some high schools – especially in Certified Military Uniformed Classes – the subject of military education is taught as well. Among students, however, the defence curriculum is taught mainly as part of extra-curricular activities, mainly within the Academic Legion and Passport Programme. On the basis of the research strengthening military potential is supported by the defence education of young people. The exploration underlined that achieving the defence objectives outlined by the programmes of the Ministry of National Defence in agreement with the Ministry of National Education. The study used the diagnostic survey research method and the techniques of content analysis, a questionnaire, interviews, and observations. The article conluds recommendations for security education curriculum.

Strony (od-do)

159 - 168

DOI

10.47459/jssi.2021.11.12

URL

http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/11-1/2021_11_1%2012.pdf

Uwagi

JEL Classifications: F52, I260, H760. Bibliografia, netografia na stronach 167-168.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0