Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Local development of the commune in the context of presence of military unit

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Local development
  • Links
  • Military units
  • Trajectory of development
PL
  • Jednostki wojskowe
  • Rozwój regionalny
  • Społeczności lokalne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Streszczenie

EN Military units located in the territory of individual communes have a varied impact on local development. Their importance is potentially greater in smaller communes, where military units as employers, tax payers, principals and contractors, as well as entities integrating the life of the local community, play one of the key roles in the context of boosting development. In these communes there is a strong link between the military unit, its size and the condition of the commune, where the majority of activity is linked to the presence of the military. The units in these locations influence the presence in the commune of a specific combination of characteristics that distinguish this space from other territorial units. One of such communes is the commune of Orzysz located in the Warmian Masurian Voivodeship, whose development path has been linked to the military unit located there for many decades. Therefore, the following research objective was adopted. The aim of research is to determine how the local government and residents of asmall city see a military unit located on its territory in the context of its participation in social and economic development processes and its assistance in searching the new development path by commune using the example of Orzysz. The objective was achieved applying the following research methods - literature analysis, the diagnostic survey, utilising the interview technique and theCATI, text mining.

Data udostępnienia online

04.2021

Strony (od-do)

52 - 63

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2021/04/SZF-krajums_I_Sociologijas-aktualitates_2021.pdf

Książka

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES OF FACULTY OF SOCIAL SCIENCES OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. PART I. ISSUES OF SOCIOLOGY, The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2020" (9th-10th October, 2020)

Zaprezentowany na

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2020", 9-10.10.2020

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Daugavpils Universitāte

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0